Zajęcia szachowe w Powiecie Limanowskim

Wakacje z szachami w Przyszowej

 

Data: 28 lipiec 2018

 

Zgodnie z planem zajęcia szachowe w Przyszowej prowadzone są od dnia 4 lipca 2018, uczestniczy w nich 15 dzieci. W dniu 18 lipiec 2018 tematem zajęć były pojęcia: szach, mat, pat; kiedy jest remis?

 

Dzieci rozpoznawały te pojęcia głównie za pomocą zadań prezentowanych na ekranie z użyciem komputera. Dzieci początkujące rozpoznawały sytuacje szachowe i matowe na szachownicy, zaś dzieci z kategoriami dodatkowo samodzielnie konstruowały sytuacje matowe i patowe.

Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się też w jakich sytuacjach następuje remis.

 

Frekwencja dzieci – 100%.