Spotkanie w powiecie wielickim

W dniu 18.06.2018 r. w Niepołomicach odbyło się spotkanie organizacyjne lidera projektu Agnieszki Mitoń z zaproszonymi nauczycielami, rodzicami i zainteresowanymi dziećmi. Spotkanie miało na celu przekazanie szczegółowych informacji o projekcie, ustalenie terminów i formuły szkoleń, a wszystkie chętne dzieci wzięły udział w pokazowym wykładzie szachowym.

Poniżej ustalenia dot. szkoleń, które zostały zatwierdzone:
Zajęcia organizowane są w ramach Projektu Małopolskiego Związku Szachowego, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, i skierowany jest do dzieci ze szkół powiatu wielickiego z klas I- VIII, posiadających maksymalnie IV kategorię szachową bez rankingu FIDE. Zajęcia i udział w turniejach są bezpłatne i mają charakter otwarty. W powiecie wielickim zajęcia te odbywać się będą w formie Szachowej Szkoły Letniej.
Wybrane szkoły, które zgłosiły się do udziału w projekcie ugoszczą uczestników szkolenia w swoich murach. Na zajęcia zapraszamy w godzinach 8:00- 13:00 kolejno do:

 

26. 06- SP Staniątki, Staniątki 5
28. 06- SP Podłęże, Podłęże 220
24. 07- SP Wola Batorska, Wola Batorska 597
26. 07- SP Niepołomice, ul. 3-go Maja 23
30. 08- SP Niegowić, Niegowić 62.

 

Rodzice przywożą i odbierają dzieci we własnym zakresie, projekt nie obejmuje transportu. Prosimy, by dzieci zaopatrzyć w 2-gie śniadanie i picie.

Dziecko może wziąć udział we wszystkich planowanych zajęciach lub wybranych w zależności od czasu jakim dysponuje. Zajęcia poprowadzą instruktorzy szachowi zaproponowani przez lidera i zaakceptowani przez Małopolski Związek Szachowy. Za zapisy na zajęcia odpowiedzialni są nauczyciele wyznaczeni przez Szkołę do ww. projektu.

Rodzic/ opiekun dziecka jest zobowiązany do podpisania oświadczenia RODO, które jest dostępne u nauczycieli oraz poniżej

Oświadczenie – RODO