Spotkanie organizacyjne w Powiecie Limanowskim

W dniu 13 czerwca 2018 w świetlicy wiejskiej w Przyszowej miało miejsce spotkanie organizacyjne związane z planowaną realizacją zajęć szachowych w ramach Projektu Małopolskiego Związku Szachowego, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Spotkanie organizacyjne Lidera Projektu – Stanisława Czyrnka z zainteresowanymi rodzicami i ich dziećmi miało na celu zapoznanie rodziców z warunkami uczestnictwa dzieci w zajęciach szachowych oraz ustalenie wariantu harmonogramu zajęć. Z ustalonymi warunkami zajęć bezpośrednio po spotkaniu została zapoznana Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyszowej w celu uniknięcia ewentualnych kolizji w zajęciach wakacyjnych.
Zajęciami szachowymi w wymiarze 30 godzin zostaną objęte dzieci klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Przyszowej posiadające maksymalnie IV kategorię szachową bez rankingu FIDE.
Zajęcia prowadzone będą w wariancie Szkoły Letniej i odbywać się będą w Świetlicy Wiejskiej w Przyszowej.
Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i po zajęciach.
Zajęcia szachowe przeprowadzi Lider Projektu Stanisław Czyrnek.
Rodzice dziecka są zobowiązani do podpisania oświadczenia – RODO.

 

Harmonogram zajęć
• 4 lipca 2018, godz. 15.00 – 17.15
• 11 lipca 2018, godz. 15.00 – 18.00
• 18 lipca 2018, godz. 15.00 – 18.00
• 25 lipca 2018, godz. 15.00 – 17.15
• 1 sierpnia 2018, godz. 15.00 – 18.00
• 8 sierpnia 2018, godz. 15.00 – 17.15
• 13 sierpnia 2018, godz. 15.00 – 17.15
• 22 sierpnia 2018, godz. 15.00 – 17.15
• 29 sierpnia 2018, godz. 15.00 – 17.15

Serdecznie zapraszamy!