Program spotkania szkoleniowego w Staniątkach – 26 czerwca 2018 roku

Program spotkania w Staniątkach:
Do godz. 8,00 – przywóz dzieci (organizatorzy będą od godz. 7,45)
8,00 – 8,15 – wprowadzenie
8,15 – 10,15 – zajęcia w grupach
10,15 – 11,00 przerwa (posiłek/szkolny plac zabaw/boisko szkolne)
11,00 – 13,00 – zajęcia w grupach
13,00 odbiór dzieci

 

Spotkanie w Staniątkach będzie miało charakter sondażowy. Zajęcia poprowadzą trenerzy i instruktorzy w tylu grupach ile potrzeba, aby zorientować się w posiadanych umiejętnościach i następnie dokonać optymalnego podziału uczestników na następne zjazdy.

Na zajęcia zapraszamy wszystkich chętnych, także ze szkół, które jeszcze nie zgłosiły się do projektu. Przypominamy, żeby wcześniej zgłosić liderce, Agnieszce Mitoń, planowaną liczbę uczestników.