Materiały z zajęć szachowych Szkolenie nr 1 Staniątki, 26.06.2018

TEMAT: SZACH I OBRONA PRZED SZACHEM. ROSZADA ORAZ BŁĘDY PRZY JEJ WYKONYWANIU.

 

Cel zajęć:

 

-Przypomnienie zawodnikom co to jest szach i metod obrony przed szachem;

-Zgłębienie znaczenia roszady w partii szachowej;

-Uświadomienie błędów, jakie można popełnić przy wykonywaniu roszady.

 

Przebieg zajęć.

 

1. Przypomnienie, że szach jest atakiem na króla. Zaprezentowanie na przykładach, jak może wyglądać szach. (załącznik- zadanie nr 1)

 

2. Burza mózgów- sposoby obrony przed szachem:

-Ucieczka króla

-Zasłona króla przez inną figurę

-Zbicie figury szachującej króla

 

3. Dyskusja- która metoda może przynieść korzyści materialne stronie broniącej się. Pozycja wykorzystana w dyskusji- zadanie nr 2 w załączniku.

 

4. Pojęcie roszady. Roszada to posunięcie wykonywane w jednym ruchu przez dwie figury naraz- króla i wieżę. Przy roszadzie króla porusza się o dwa pola w kierunku wieży, a wieża- przeskakuje za króla. Wyróżniamy dwa rodzaje roszady- roszadę krótką oraz roszadę długą. Ma ona funkcję obronną dla króla, służy też wprowadzeniu wieży do gry.

 

5. Błędy przy wykonywaniu roszady pokazywane na przykładach. Roszady nie można wykonać kiedy: 

-Król jest szachowany

-Król został od początku partii nieprawidłowo ustawiony tj. znajdował się na innym polu niż „e1”

-Król wykonał wcześniej jakieś posunięcie

-Wieża wykonała wcześniej posunięcie. UWAGA! Jeśli druga wieża jeszcze nie wykonała ruchu- z nią można wykonać roszadę

-Król przechodzi przez pole, które atakuje bierka przeciwnika tj. przez pole szachowane

-Między królem i wieżą stoją inne figury

Błędem jest również wykonanie roszady dwiema rękami. Taki ruch jest traktowany jako nieprawidłowe posunięcie.

 

6. Zabawa podsumowująca zajęcia. Każdy miał za zadanie wymyślić takiego własnego szacha aby można było się przed nim obronić na wszelkie poznane sposoby.

 

 

ZAŁĄCZNIK DO ZAJĘĆ NR 1

 

Zadanie nr 1.

 

                          

Czarny król jest atakowany przez białego              Czarny król atakowany przez białego gońca Hetmana

 

 

Zadanie nr 2. Metody obrony przed szachem

 

Zaznacz, w jaki sposób czarne mogą się obronić przed szachem od białego gońca.

 

 

Uzasadnij, która z tych metod prowadzi do zyskania materiału przez czarne, a która może prowadzić do poważnych strat.

 

 

Zadanie 3- dodatkowe do wykonania w domu w ramach utrwalenia. Przeanalizuj poniższe sytuacje i określ czy białe mogą wykonać roszadę. Określ czy ta roszada może być długa czy krótka.