Konferencja pedagogiczna „Szachy, ruch w stronę innowacyjnej edukacji”

 


Szanowni Państwo,

 

 

serdecznie zapraszamy na Konferencję Pedagogiczną „Szachy, ruch w stronę innowacyjnej edukacji”, która odbędzie się 30 listopada 2018 roku w Hotelu Europejskim w Krakowie (ul. Lubicz 5) w godzinach 10:00 – 14:00.

 

Szczegółowy program dostępny będzie 20 listopada 2018 roku.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Zapisy: Kamila Kałużna – e- mail: kamila.kaluzna87@gmail.com lub telefonicznie 693-046-440

 

Program konferencji

Amatorska Liga Dziecięca – Finał – 20 listopada 2018 w Krakowie

 

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na Turniej Finałowy Amatorskiej Ligi Dziecięcej w ramach projektu „Małopolscy Mistrzowie w Szachach”, który odbędzie się 20 listopada 2018 roku w Muzeum Armii Krajowej (ul. Wita Stwosza 12).

 

Potwierdzenia zgłoszeń na sali gry będą przyjmowane od godz. 9:00 do 9:30 .
Start I rundy o godz. 10:00, a zakończenie zawodów przewidziane jest na ok. 14:30.

 

Szkoły, które uzyskały awans prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Finale do dnia 16 listopada 2018 roku oraz podanie składów na adres na adres: j.przybylski@tlen.pl
Dodatkowe informacje o turnieju można uzyskać telefonicznie: 693-046-440 Kamila Kałużna (koordynator projektu).

 

Komunikat turnieju finałowego
Awansujące szkoły do Finału

Amatorska Liga Dziecięca w Limanowej

Amatorska Liga Dziecięca w Limanowej


5 października w Szkole Podstawowej nr 3 w Limanowej odbył się turniej szachowy szkół podstawowych „Amatorska Liga Dziecięca Powiatu Limanowskiego”.

 

Turniej zakończył serię zajęć szkoleniowych w których dzieci uczestniczyły przez wakacje w ramach projektu Małopolskiego Związku Szachowego, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, pod nazwą „Małopolscy Mistrzowie w Szachach”.

 

Zawody zostały przeprowadzone przez lidera projektu na powiat limanowski Stanisława Czyrnka wraz z głównym sędzią Stanisławem Gamoniem. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Dyrektor SP nr 3 w Limanowej Wiesław Wójtowicz.

W turnieju wzięło udział 76 zawodników zgrupowanych w 19 drużyn z 12 szkół podstawowych powiatu limanowskiego.

Zwyciężyła drużyna SP z Roztoki przed drużynami SP Słopnice oraz SP z Przyszowej. Wszystkie trzy drużyny uzyskały awans do wojewódzkiego turnieju finałowego, który zwieńczy projekt „Małopolscy Mistrzowie w Szachach.”

Uczestnicy otrzymali wartościowe nagrody w postaci szachowych zegarów elektronicznych, kompletów szachowych i pucharów ufundowanych przez Małopolski Związek Szachowy, Urząd Wojewódzki oraz Urząd Miasta Limanowa.

 

Ceremonia zakończenia turnieju odbyła się z udziałem zaproszonych gości, m. in. Urszuli Nowogórskiej – Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego, Kamili Kałużnej – członka Zarządu Polskiego Związku Szachowego oraz Władysława Biedy – Burmistrza Miasta Limanowa.

Zaproszony Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa przesłał list z podziękowaniem i gratulacjami dla uczestników turnieju.

 

Fundatorem soków dla dzieci była firma Maspex – Tymbark.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i sponsorom!

 

 

 

Amatorska Liga Dziecięca – powiat limanowski


Amatorska Liga Dziecięca – powiat limanowski

 

Gdzie: Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej ul. Stanisława Jordana 3

 

Kiedy: 05 października 2018 roku

 

Harmonogram turnieju:
     -> potwierdzenie obecności do godz. 9:00 – 9:30
     -> rundy 1-7 w godz. od 10:00

 

Tempo gry: 10 minut na partię dla każdego z zawodników

 

Zgłoszenia:
W terminie do dnia 01 października 2018r. na www.chessarbiter.com lub e-mailem do stanislaw.czyrnek@gmail.com, tel. 
Szczegółowych informacji udziela Stanisław Czyrnek – tel. 507-352-885 

 

Regulamin turniejów

Regulamin turniejów powiatowych i turnieju wojewódzkiego

REGULAMIN
TURNIEJÓW POWIATOWYCH I TURNIEJU WOJEWÓDZKIEGO
w ramach projektu „MAŁOPOLSCY MISTRZOWIE W SZACHACH”


1. Turnieje mają charakter drużynowy.
W skład drużyny wchodzą uczniowie szkół podstawowych (reprezentujących jedną jednostkę) w składzie: na szachownicach 1-3 trzech chłopców i na szachownicy 4 – dziewczyna. Dziewczęta mogą grać na szachownicach chłopców, chłopiec nie może grać na szachownicy 4.
Kolejność zgłoszeń na szachownicach nie może ulec zmianie w czasie trwania turnieju. Nie można również wprowadzać zawodników rezerwowych. Drużyna może być dopuszczona do gry, jeżeli w jej składzie jest przynajmniej troje zawodników. Brak w drużynie chłopca oznacza walkower na 3 szachownicy, zaś brak dziewczyny walkower na 4.

 

2. Poszczególni zawodnicy nie mogą posiadać III lub wyższej kategorii szachowej oraz rankingu FIDE obowiązującego na dzień rozgrywania turniejów.

 

3. W turniejach powiatowych mogą występować drużyny szkolne z terenu danego powiatu w liczbie określonej w oddzielnym komunikacie, jednakże do turnieju wojewódzkiego może się zakwalifikować tylko jedna drużyna z danej szkoły.

 

4. System rozgrywek jest uzależniony od ilości drużyn. Decyduje o tym sędzia zawodów w porozumieniu z bezpośrednim organizatorem.

 

5. Tempo gry ustanawia sędzia zawodów w porozumieniu z organizatorem. Dopuszczalne są następujące tempa gry: P’10, P’15, P;20 minut na partię dla każdego z zawodników.

 

6. Do turnieju wojewódzkiego awansuje jedna drużyna z każdego powiatu oraz dodatkowo druga, jeżeli liczba biorących drużyn wynosi 11-15, trzecia, jeśli liczba biorących drużyn wynosi 16-20, czwarta powyżej 21 drużyn. Przy awansie należy zachować warunek z punktu nr 3.
Koordynator projektu może udzielić aktywnym szkołom (zajęcia + turniej) dzikiej karty.

 

7. Poszczególne drużyny ubezpieczają się i dojeżdżają na zawody we własnym zakresie.

 

8. Na sali gry musi być: logo MZSzach, logo Województwa Małopolskiego, nazwa turnieju oraz wzmianka o ochronie danych osobowych o treści, jak poniżej.

 

9. W sprawach wątpliwych należy kontaktować się z koordynatorem projektu – Kamilą Kałużną – 693046440

 

Regulamin turniejów

Zajęcia szachowe w Powiecie Limanowskim

Wakacje z szachami w Przyszowej

 

Data: 28 lipiec 2018

 

Zgodnie z planem zajęcia szachowe w Przyszowej prowadzone są od dnia 4 lipca 2018, uczestniczy w nich 15 dzieci. W dniu 18 lipiec 2018 tematem zajęć były pojęcia: szach, mat, pat; kiedy jest remis?

 

Dzieci rozpoznawały te pojęcia głównie za pomocą zadań prezentowanych na ekranie z użyciem komputera. Dzieci początkujące rozpoznawały sytuacje szachowe i matowe na szachownicy, zaś dzieci z kategoriami dodatkowo samodzielnie konstruowały sytuacje matowe i patowe.

Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się też w jakich sytuacjach następuje remis.

 

Frekwencja dzieci – 100%.

 

Inauguracja Projektu „Małopolscy Mistrzowie w Szachach” w Powiecie Limanowskim

Projekt „Małopolscy Mistrzowie w Szachach” w Powiecie Limanowskim został oficjalnie rozpoczęty 24 czerwca 2018 turniejem inauguracyjnym w budynku OSP w Roztoce.

 

 

Projekt realizowany jest na terenie całej Małopolski przez Małopolski Związek Szachowy we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Projekt zakłada organizację na terenie województwa zajęć z nauki gry w szachy oraz turniejów szachowych dla dzieci ze szkół podstawowych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Szkółkę Szachową w Roztoce i w Przyszowej. Wzięli w nim udział m. in. Urszula Nowogórska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Jan Kusina, prezes MZSzach, Kamila Kałużna, Koordynator Projektu, a także Stanisław Turecki, członek zarządu MZSzach.

W turnieju, przeprowadzonym przez Stanisława Czyrnka (Lider Projektu w powiecie limanowskim) oraz Stanisława Gamonia (Lider Projektu w powiecie nowosądeckim i gorlickim), wzięło udział 37 zawodników.

Turniej zwyciężył kompletem punktów Przemysław Kuras (Szkółka Szachowa w Roztoce), drugie miejsce zajął Lucjan Basiaga (GOK Łącko), a trzecie Piotr Bargieł (Przyszowa).
Wśród dziewcząt zwyciężyła Paulina Koza, srebrny medal zdobyła Zuzanna Król, a brązowy Paulina Wolak.

Spotkanie organizacyjne w Powiecie Limanowskim

W dniu 13 czerwca 2018 w świetlicy wiejskiej w Przyszowej miało miejsce spotkanie organizacyjne związane z planowaną realizacją zajęć szachowych w ramach Projektu Małopolskiego Związku Szachowego, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Spotkanie organizacyjne Lidera Projektu – Stanisława Czyrnka z zainteresowanymi rodzicami i ich dziećmi miało na celu zapoznanie rodziców z warunkami uczestnictwa dzieci w zajęciach szachowych oraz ustalenie wariantu harmonogramu zajęć. Z ustalonymi warunkami zajęć bezpośrednio po spotkaniu została zapoznana Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przyszowej w celu uniknięcia ewentualnych kolizji w zajęciach wakacyjnych.
Zajęciami szachowymi w wymiarze 30 godzin zostaną objęte dzieci klas 1-8 Szkoły Podstawowej w Przyszowej posiadające maksymalnie IV kategorię szachową bez rankingu FIDE.
Zajęcia prowadzone będą w wariancie Szkoły Letniej i odbywać się będą w Świetlicy Wiejskiej w Przyszowej.
Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia i po zajęciach.
Zajęcia szachowe przeprowadzi Lider Projektu Stanisław Czyrnek.
Rodzice dziecka są zobowiązani do podpisania oświadczenia – RODO.

 

Harmonogram zajęć
• 4 lipca 2018, godz. 15.00 – 17.15
• 11 lipca 2018, godz. 15.00 – 18.00
• 18 lipca 2018, godz. 15.00 – 18.00
• 25 lipca 2018, godz. 15.00 – 17.15
• 1 sierpnia 2018, godz. 15.00 – 18.00
• 8 sierpnia 2018, godz. 15.00 – 17.15
• 13 sierpnia 2018, godz. 15.00 – 17.15
• 22 sierpnia 2018, godz. 15.00 – 17.15
• 29 sierpnia 2018, godz. 15.00 – 17.15

Serdecznie zapraszamy!

Dołącz do Nas i podziel się swoją działalnością szachową!

Zachęcamy do współtworzenia strony projektu „Małopolscy Mistrzowie w Szachach” za pośrednictwem dzielenia się swoimi pomysłami, sukcesami, czy komunikatami. Celem strony jest informowanie Państwa o wydarzeniach mających miejsce w danym powiecie ale również ma być to miejsce poszukiwania inspiracji do możliwych przedsięwzięć w Państwa szkołach.